Disclaimer

Disclaimer voor www.wintersport4all.nl

Wintersport4ALL (Kamer van Koophandel: 54023548), hierna te noemen W4A, verleent u hierbij toegang tot www.wintersport4all.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

W4A behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud en prijzen aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

W4A spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van W4A.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met W4A.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan W4A nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij W4A.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van W4A, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

You are using a really old version of
Internet Explorer, click here to upgrade your browser.
x